2022-11-14 22:29:00

Word huisarts in Groningen!

Op 14 november is deze website, wordhuisartsingroningen.nl, officieel gelanceerd. Een website voor huisartsen. Doel is (potentiële) huisartsen optimaal te laten profiteren van wat Groningen en het zorglandschap hen aan kansen en ondersteuning biedt. Hiermee beogen we zorgprofessionals te versterken en de continuïteit van de huisartsenzorg te bevorderen, waarmee we werken aan zorg en gezondheid dichtbij huis.

Initiatiefnemer is Zorgadvies Groningen, die in samenwerking met huisartsen en zorgpartners de site ontwikkelde. Zorgadvies Groningen is een onafhankelijke regionale ondersteuningsstructuur (ROS) voor de eerstelijnszorg in Groningen en kop van Drenthe.

Adviseur Eerstelijnszorg Selma de Visscher “We mogen trots zijn op de mooie initiatieven van huisartsen in Groningen. De persoonlijke inspirerende verhalen en informatie waarbij organisaties kunnen ondersteunen lees je o.a. op de website Word huisarts in Groningen. Wat Groningen uniek maakt om als huisarts werkzaam te zijn, is de samenwerking met de verschillende organisaties ten behoeve van de lokale huisarts”.

Behoefte vraag en aanbod beter met elkaar te verbinden
Huisartsen die met hun praktijk willen stoppen, hebben in Nederland regelmatig moeite met het vinden van een opvolger. De omvang van het probleem heeft vaak een regionale kleur. Als een huisartsenpraktijk stopt dan kunnen andere praktijken de zorg niet zomaar overnemen. Die ruimte is er niet. In Groningen en de kop van Drenthe wonen circa 580.000 mensen en zijn er circa 270 huisartsenpraktijken, waar circa 472 huisartsen werken. Uit onderzoek onder recent gevestigde huisartsen en waarnemende huisartsen in Groningen blijkt dat er behoefte is om meer inzicht te krijgen in het praktijkhouderschap en om ervaringen van bijvoorbeeld pas gestarte praktijkhouders te horen. Ook vinden huisartsen het belangrijk om met elkaar samen te werken. En het loont om pro-actief toe te werken naar een praktijkorganisatie die de nieuwe generatie huisartsen aanspreekt.

Borgen continuïteit huisartsenzorg
Hinda Stegeman, directeur Zorgadvies Groningen: “De werkdruk ligt hoog en de arbeidsmarkt wordt krapper bij een groeiende zorgvraag. Meer patiënten met complexe problematiek melden zich bij de huisarts. Zorg om continuïteit van voldoende huisartsenpraktijken merken we ook in onze regio. In vergelijking met andere regio’s is de nood wat minder hoog, maar we willen voorkomen dat het een grote zorg wordt. Daarom zetten we vol in op het delen van kennis en ervaringen van huisartsen zelf, van de organisaties die de huisartsenzorg ondersteunen en van organisaties in de regio waar huisartsen vaak contact mee hebben. Dat doen we onder meer met deze nieuwe website. Goede (huisartsen)zorg dichtbij huis is van belang, zeker in gebieden waar veel ouderen en kwetsbare mensen wonen. Als iemand veel zorg nodig heeft, zijn er vaak verschillende zorgverleners betrokken. Dit stelt eisen aan de samenwerking, de rol van de huisarts als regisseur, de continuïteit en de organisatie van de zorg. Daarom willen we zoveel mogelijk zorgkracht generen en bundelen.”

Wordhuisartsingroningen.nl biedt praktisch overzicht en ervaringsverhalen

Vivian van Vliet, huisarts in de provincie Groningen:” 'Samen sterk in werk', daar draagt de website Word huisarts in Groningen aan bij door het samenbrengen van kennis, ervaring, visie en netwerk.”.

Er is een roep om verandering en innovatie, zowel van binnen als van buiten de eerstelijnszorg. De urgentie om zaken anders te organiseren is hoog. Een huisarts in Groningen kan voor ondersteuning en advies terecht bij diverse organisaties met elk hun eigen expertise. Via verschillende netwerken ervaren huisartsen ook steun van collega-huisartsen. Wordhuisartsingroningen.nl biedt een praktisch overzicht over welke organisaties in het zorglandschap waarmee kunnen ondersteunen. Ook vind je er ervaringsverhalen van huisartsen en informatie over de mooie provincie Groningen. De site wordt regelmatig aangevuld met nieuws en inspirerende verhalen.