Zorgbelang

Zorgbelang Groningen behartigt in de provincie Groningen als onafhankelijke maatschappelijke organisatie vóór en sámen met inwoners hun individuele en collectieve belangen op het gebied van preventie, welzijn en zorg in gemeenten, bij zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

De rol van onze organisatie binnen de gezondheidszorg
Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw vervullen wij een centrale functie in het regionale zorglandschap. Het oorspronkelijke doel om ‘het perspectief van de patiënt’ in te zetten voor verbetering van zorg en welzijn is nog steeds de essentie van onze missie. We zijn een professionele maatschappelijke organisatie die een scharnierfunctie vervult tussen de ‘systeemwereld’ en de ‘leefwereld’. Dat doen we op regionaal en lokaal niveau. We weten wat patiënten en cliënten nodig hebben en we betrekken hen direct bij de noodzakelijke transformaties in de sector. We vervullen in dat kader verschillende rollen: van belangenbehartiger tot aanjager en van verbinder tot luis in de pels..

Onze missie en visie
Missie: Zorgbelang Groningen behartigt in de provincie Groningen als onafhankelijke maatschappelijke organisatie vóór en sámen met inwoners hun individuele en collectieve belangen op het gebied van preventie, welzijn en zorg in gemeenten, bij zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Visie: Zorgbelang wil in de provincie Groningen samen met inwoners vanuit hun perspectief preventie, welzijn en zorg verbeteren en op een kwalitatief hoger niveau brengen, zodat zij, ook met een ziekte of beperking, gelijkwaardig deel kunnen nemen aan een inclusieve samenleving.

Waar en op welke onderdelen raakt jullie werk het werk van de huisarts?
Als het gaat om participatie, medezeggenschap, positieve gezondheid, informatie, advies en clientondersteuning.

Wat wij voor de huisarts kunnen betekenen
Direct:

  • Inrichten goede participatie en medezeggenschap

Indirect:

  • Patiënten kunnen voor clientondersteuning worden doorverwezen naar Zorgbelang

Is het contact met de huisartsen incidenteel of zijn er structurele contactmomenten?
Eén op één contact is incidenteel. In diverse gremia zoals bv. ROAZ en Groningen Beter zijn er structurele contactmomenten.

Wat Groningen zo uniek maakt
Prachtig mooie provincie met ook een bruisende stad. Er wordt door partijen goed en intensief samengewerkt om de vele uitdagingen die er zijn op te pakken.

Dit is wat wij een huisarts mee willen geven die overweegt zich te vestigen als praktijkhouder, als waarnemer of Hida in Groningen
Doen! Zie daarbij ons antwoord op wat Groningen zo uniek maakt. En daarnaast nog eens een actieve, moderne, professionele patientenbeweging in de provincie.