UMCG

Over het Groninger zorglandschap
Groningen heeft met het Martiniziekenhuis een topklinisch ziekenhuis en met het UMCG een academisch ziekenhuis. Verder is Groningen een historische stad, met veel ruimte, cultuur en studenten. Over het algemeen weten organisaties elkaar goed te vinden. Het is een relatief dun bevolkt gebied, met een verouderende populatie, wat bijzondere uitdagingen geeft.

UMCG Verwijzerscontact
Het UMCG heeft als UMC in het Noorden een (boven)regionale rol. Binnen het UMCG bestaat UMCG Verwijzerscontact; het bureau voor alle zaken die te maken hebben met de relatie van het UMCG met verwijzers. UMCG Verwijzerscontact wil bijdragen aan een optimaal zorgpad van de patiënt en streeft een goede transmurale samenwerking na. Wij zijn het contact voor collega’s intern en extern, voor vragen, klachten etc. Als UMCG Verwijzerscontact hebben wij contact met huisartsen aangaande verwijzingen of samenwerking (mocht er zich iets voordoen dan nemen huisartsen contact met ons op). Daarnaast zijn wij voor informatievoorziening richting huisartsen, zitten er huisartsen in onze klankbordgroep en wordt er scholing georganiseerd. Ook houden wij ons bezig met Zorgdomein. De structurele contactmomenten zijn er bij de klankbordgroepen. Daarnaast is er m.n. incidenteel contact aangaande meldingen/casuïstiek. 

 

Contactinformatie

  • Via verwijzerscontact@umcg.nl of via telefoonnummer 050-361 08 00.
  • Het mag ook direct naar Rianne de Roos (coördinator) via r.a.de.roos@umcg.nl.