Demografie Groningen

De ontwikkeling van de bevolking in de provincie Groningen kenmerkt zich door grote verschillen. Er is sprake van een sterk groeiende stad met een jonge bevolking. De gemeenten om de stad liften tot op zekere hoogte mee op dit succes, maar hebben te maken met ontgroening en vergrijzing. In de gemeenten die verder van de stad liggen, krimpt de bevolking en is de ontgroening en vergrijzing sterker dan elders. De demografische ontwikkelingen die gaande zijn zullen zich de komende jaren naar verwachting doorzetten.

Het gevolg: de Groningse bevolking ontgroent en vergrijst. Als gevolg van de vergrijzing woont er een steeds lager aandeel jeugd en een steeds hoger aandeel ouderen in de provincie. Het aantal jeugdigen verschilt per gemeente. Van alle jeugdigen tot 24 jaar in de provincie Groningen, was in 2019 de groep in de leeftijd van 20 tot 24 jaar het grootst, namelijk 52.745 jong volwassenen. Net als voorgaande jaren is de groep 0 tot 4-jarigen het laagst in de provincie (25.419 kinderen).

Foto: Stella Dekker Fotografie - locatie Borg Ewsum