wordhuisartsingroningen.nl

Regionale organisatie eerstelijnszorg De eerstelijnszorg is in de regio Groningen goed georganiseerd. Samen zorgen we voor betere zorg en groter welzijn in elke buurt.

De huisarts is van oudsher de poortwachter en de spil in de zorg. De huisarts kent de patiënt en kent de eerstelijns zorg die beschikbaar is in de regio. De huisarts heeft in de toegankelijkheid en de blijvende betaalbaarheid van de zorg een rol. Door de patiënt alleen door te verwijzen als en naar de juist zorg, het liefst het dichts bij huis. Dichtbij is vaak de zorg in de eerste lijn. 

In de eerste lijn zijn er twee grote zorggroepen actief. De GHC voor de huisartsen en een paramedische zorggroep ROEPNN. Mono disciplinair zijn de meeste paramedische beroepsgroepen ook op enige wijze georganiseerd, deze organisatie graad wordt de komende jaren met ondersteunding van onder andere Zorgadvies Groningen en de beroepsverenigingen verhoogd.

Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS)
De doel van elke Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) in Nederland is het organiseren van een krachtige eerstelijnszorg in de regio die kwalitatief hoogwaardig, betaalbaar en bereikbaar is én aansluit bij regionale kenmerken en vraagstukken. Of het nu gaat om zorg op de juiste plek, persoonsgerichte zorg, kwetsbare ouderen, GGZ, geboortezorg, jeugdzorg of palliatieve zorg. 

Zorgadvies Groningen is de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio Groningen en kop van Drenthe. Zij voert de beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg - BR/REG-22156 uit om de eerstelijnszorg te versterken, onder andere door multidisciplinaire samenwerking binnen de totale eerstelijnszorg te stimuleren. 

Het gaat hierbij om multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, zorgaanbieders die Basis GGZ leveren, diëtisten en apothekers.