Huisvesting

Een nieuw praktijkpand, een nieuw gezondheidscentrum bouwen of juist een verbouwing van het huidige pand? Dit zijn ingrijpende en complexe processen, waar talrijke disciplines bij komen kijken.

De adviseurs van Zorgadvies Groningen helpen je graag met praktijkkennis en -ervaring bij verschillende vraagstukken, bijvoorbeeld: 

  • Begeleiden in een visie op huisvesting; inzicht geven in je kwaliteiten als zorgondernemer en hoe je die het beste kunt inzetten. Zodat je straks weet wat je nodig hebt, wat je sterke kanten zijn en wat je minder goed afgaat, hoe je hiermee omgaat en wat eventuele valkuilen zijn. En wat je bijvoorbeeld iemand anders, zoals een manager, voor je kan betekenen.
  • Wegwijs maken welke stappen gezet kunnen worden naar gemeente en provincie met een tijdspad. Zorgadvies Groningen beschikt over een goed netwerk aan contactpersonen bij provincie en gemeentes. 
  • Samen met je de eerste verkennende gesprekken aangaan met bijvoorbeeld de gemeente en/of provincie, projectontwikkelaar of een samenwerkingspartner. Denk bij laatstgenoemde aan een collega-huisarts(en) of een organisatie. 
  • Praktische tips geven bij het proces van nieuwbouw met meerdere gebruikers. Bijvoorbeeld hoe je zeggenschap houdt in gezamenlijk pand, waar je rekening mee moet houden als je intreed in een VVG, welke zaken je gezamenlijk kunt oppakken enzovoort. 
  • Wegwijs maken welke andere organisaties expertise in huis hebben die je mogelijk nodig hebt. Denk aan LHV-bouwadvies/norm, jurist (LHV of eigen) inzake statuten en overeenkomsten, accountant, financieel adviseur of hypotheekverstrekker.
  • Je met andere huisartsen die met huisvestingszaken bezig zijn of daar ervaring mee hebben in contact brengen. 
Uitkomst uit de enquête van de LHV uit 2021: “In de kring Groningen zijn vier op de tien huisartsen ontevreden over huisvesting, vooral vanwege kosten en gebrek aan ruimte”.