Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC)

De GHC is een coöperatie van zelfstandig gevestigd huisartsen in de provincie Groningen en Noord-Drenthe met een bestuur en een ledenraad. De Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) organiseert ketenzorg, zorgvernieuwing en digitalisering voor de bij de GHC aangesloten huisartsenpraktijken en ketenpartners.

Missie en visie
Met meer dan 250 aangesloten huisartsen en vele ketenpartners richt de GHC zich op de kwaliteitsverbetering van de (keten)zorg aan chronisch zieken en ouderen. Daarnaast zet de GHC zorgvernieuwing op, onder andere door de diagnostiek op een vernieuwende manier te organiseren, digitalisering actief in gang te zetten en huisartsen hierbij actief te ondersteunen. Dit alles om voor patiënten de huisartsenzorg kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. 

Wat de GHC huisartsen biedt
Op het gebied van ketenzorg, zorgvernieuwing en digitalisering raakt het werk van de GHC het werk van de huisarts. De GHC ondersteunt met haar activiteiten de aangesloten huisartsen, coördineert en stemt af met andere zorgverleners. Op die manier kunnen de huisartsen en andere zorgverleners in de provincie Groningen en Noord-Drenthe zo goed mogelijk met elkaar samenwerken. 

De GHC heeft structurele contactmomenten met huisartsen. Denk aan praktijkbezoeken van praktijkconsulenten, vergaderingen van de ledenraad en verzending van nieuwsbrieven en andere berichtgeving. 

Wat maakt Groningen uniek
De regio Groningen biedt met de combinatie van Stad en Ommelanden een gevarieerde patiëntenpopulatie, met interessante en veelzijdige zorguitdagingen. In Groningen heb je voldoende mogelijkheden om het huisartsenvak uit te voeren zoals jij dat wilt.

Als huisarts in Groningen kun je rekenen op ondersteuning van de verschillende huisartsenorganisaties; organisaties die met elkaar samenwerken en elkaar aanvullen. De GHC werkt bijvoorbeeld nauw samen met Elann.

GHC straks onderdeel van regionale huisartsenorganisatie
De Huisartsenkring Groningen, de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC), Elann en Doktersdienst Groningen (DDG) gaan samenwerken binnen één regionale huisartsenorganisatie. RHO is een voorlopige werktitel, de naam is nog in ontwikkeling. De RHO heeft srtaks een eigen uitvoeringsorganisatie met drie werkmaatschappijen, Elann BV voor nascholingen en ondersteuning, de GHC BV voor ketenzorg, zorgvernieuwing en digitalisering, en de DDG BV voor de huisartsenspoedzorg.

Contactinformatie

  • www.ghcgroningen.nl
  • +31 50 369 5039
  • secretariaat@ghcgroningen.nl
  • Of neem rechtstreeks contact op met je praktijkconsulente of met een andere medewerker van de GHC. We denken graag met je mee!