Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC)

De Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) organiseert ketenzorg, zorgvernieuwing en digitalisering voor huisartsenpraktijken in de provincie Groningen en Noord-Drenthe.

De GHC richt zich op de kwaliteitsverbetering van de (keten)zorg aan chronisch zieken en ouderen. Daarnaast zet de GHC zorgvernieuwing op, onder andere door de diagnostiek op een vernieuwende manier te organiseren, digitalisering actief in gang te zetten en huisartsen hierbij actief te ondersteunen. Dit alles om voor patiënten de huisartsenzorg kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. 

Wat de GHC huisartsen biedt
Op het gebied van ketenzorg, zorgvernieuwing en digitalisering raakt het werk van de GHC het werk van de huisarts. De GHC ondersteunt met haar activiteiten de aangesloten huisartsenpraktijken, coördineert en stemt af met andere zorgverleners. Op die manier kunnen de huisartsen en andere zorgverleners in de provincie Groningen en Noord-Drenthe zo goed mogelijk met elkaar samenwerken. 

Wat maakt Groningen uniek
De regio Groningen biedt met de combinatie van Stad en Ommelanden een gevarieerde patiëntenpopulatie, met interessante en veelzijdige zorguitdagingen. In Groningen heb je voldoende mogelijkheden om het huisartsenvak uit te voeren zoals jij dat wilt.

De GHC is onderdeel van DokNoord.

Contactinformatie

  • www.ghcgroningen.nl
  • +31 50 369 5039
  • secretariaat@ghcgroningen.nl
  • Of neem rechtstreeks contact op met je praktijkconsulente of met een andere medewerker van de GHC. We denken graag met je mee!