Meerwaarde van de praktijkmanager

Trudy Oldenhuis-Zijlstra runt een typische stadspraktijk in Groningen. Die telt zo’n 3000 patiënten, waaronder veel studenten en ouderen. “In 2017 nam ik de praktijk over. Ik heb toen direct een praktijkmanager aangenomen”, vertelt Trudy, “want ik wil me kunnen focussen op de patiëntenzorg.”

Trudy Oldenhuis: "Onze praktijkmanager is echt de verbindende schakel tussen de drie praktijken"

[Ervaringsverhaal uit februari 2022]
Vanuit de vorige praktijk waar Trudy werkte, was ze al bekend met de voordelen die een praktijkmanager kan bieden. “Omdat zij als het ware boven de praktijk opereert, heeft ze een goed overzicht op het geheel”, legt de Groningse huisarts uit. “Ze werkt 9 uren per week voor mij en daarnaast werkt ze voor nog 2 andere praktijken.” 

Gestroomlijnd 
Die combinatie vindt Trudy erg fijn, want daardoor is er binnen de drie praktijken een zekere uniforme werkwijze ontstaan. En dat komt bijzonder goed van pas nu de drie praktijken op korte termijn nauwer met elkaar gaan samenwerken en een gezamenlijk pand zullen betrekken. “Onze praktijkmanager heeft de protocollen en scholingen allemaal gestroomlijnd”, vertelt Trudy. “Verder heeft ze de werkafspraken tussen de drie praktijken vastgelegd. Ze regelt ook dat de POH’s-GGZ een gezamenlijk overleg hebben. Onze praktijkmanager is echt de verbindende schakel tussen de drie praktijken.”

Meer plezier 
“Uit volle overtuiging kan ik zeggen dat ik als huisarts gewoonweg meer plezier in mijn werk heb doordat de praktijkmanager zoveel taken uit handen neemt. Voor het vormgeven van extra taken voor de praktijkondersteuner bijvoorbeeld. En het maken van afspraken met het verzorgingshuis, waarvoor ze onlangs nog een verbeterplan heeft geschreven. Ook de contacten met de gemeente neemt zij voor haar rekening.”

Verandermanagement
“Ik zie duidelijk een meerwaarde en biedt onze praktijkmanager meer uren dan de verzekeraar vergoedt. Het komt de kwaliteit van zorg ten goede en geeft mij meer tijd voor andere dingen. Het is mooi dat Zorgadvies Groningen een netwerk van praktijkmanagers heeft opgezet zodat ze elkaar leren kennen en onderling kennis kunnen uitwisselen. Hoe meer kennis, hoe beter! Door de aard van het werk heb ik wel een voorkeur voor HBO-opgeleide praktijkmanagers. Liefst heb ik ook dat ze verstand hebben van verandermanagement.”