Praktijkmanager en praktijkmanagersnetwerk

Een efficiënte en effectieve praktijkvoering, passend bij jouw kwaliteiten; welke taken als praktijkhouder krijg je energie van? Welke taken zou je het liefste uitbesteden?

Welke taken zou je graag willen delegeren aan een praktijkmanager? Wat is voor jou belangrijk dat de praktijkmanager van je overneemt, zodat je meer tijd kunt besteden aan zaken die jou energie geven? De Praktijkparaplu geeft je een beeld van de taken die, naast de patiëntenzorg, bij het praktijkhouderschap kunnen horen. In het model is aangegeven wat je zelf kunt doen en wat je eventueel kunt uitbesteden, intern of extern.

Tevens kan de praktijkparaplu gebruikt worden als onderwerp om samen met een praktijkmanager in gesprek te gaan en samen een visie te vormen; wat is/moet opgepakt en wat staat waar gedocumenteerd? Ook kan deze tool gebruikt worden om taken onder collega’s te verdelen en daar afspraken over te maken. Een praktijkmanager kan ook taken van je overnemen bij praktijkovername. 

Menzis biedt huisartsenpraktijken een vergoeding voor de inzet van een praktijkmanager. 

Trudy Oldenhuis-Zijlstra; “ Ik heb toen ik de praktijk overnam direct een praktijkmanager aangenomen, want ik wil me kunnen focussen op de patiëntenzorg. Uit volle overtuiging kan ik zeggen dat ik als huisarts gewoonweg meer plezier in mijn werk heb doordat de praktijkmanager zoveel taken uit handen neemt. Voor het vormgeven van extra taken voor de praktijkondersteuner bijvoorbeeld. En het maken van afspraken met het verzorgingshuis. Ook de contacten met de gemeente neemt zij voor haar rekening.” 

Leren van én met elkaar
Praktijkmanagers kunnen zich aansluiten bij het Praktijkmanagers Netwerk van Zorgadvies Groningen. Hierbij komen thema’s ten aanzien van het takenpakket, de rolinvulling van de praktijkmanager en overige actuele zaken rondom zorgvernieuwing aan de orde. Veel praktijkmanagers willen zich graag ontwikkelen in een relatief nieuw vakgebied dat vaak als solistisch wordt ervaren. Centraal staat het leren van én met elkaar. Dit wordt als zeer zinvol ervaren. In de flyer over het Praktijkmanagersnetwerk vind je meer informatie. 

Tonnie Roggeveld is praktijkmanager voor de huisartsenpraktijken Van Lune, Cijsouw en Patandin. Hij heeft al een aantal keren het Praktijkmanagers Netwerk bezocht; ”'Ik heb vaak het gevoel dat iedere praktijk telkens weer het wiel opnieuw uitvindt, terwijl er voldoende expertise en ervaring beschikbaar is in het netwerk. Tijdens de bijeenkomsten worden diverse onderwerpen besproken en kan iedereen zijn of haar ervaringen delen. Soms is het onderwerp niet direct op de eigen praktijk van toepassing, maar ook dan is het nuttig om te horen hoe andere praktijken de problematiek hebben opgepakt.”


Meer weten? Neem vrijblijvend contact met Zorgadvies Groningen op