Wat startende huisartsen wensen

Zorgadvies Groningen voert regelmatig startersgesprekken met huisartsen die het praktijkhouderschap ambiëren. Wij kennen hun wensen en dat inzicht delen we graag met jou zodat je meer kans maakt op een succesvolle opvolging.

Resultaten behoefteonderzoek huisartsen
Om inzicht te krijgen in wensen en behoeften van huisartsen is in 2017 en in 2021/2022 onderzoek gedaan onder waarnemers en recent gevestigde huisartsen. De uitkomsten van beide onderzoeken lieten vergelijkbare waarden en relaties zien. Uit de vestigingsenquête onder Groningse waarnemers blijkt onder meer dat het merendeel praktijkhouder wil worden (74%) en dat 80% daarvan dit samen met iemand wil doen. Klik op onderstaande rode knop om de infografic van het programma Continuïteit huisartsenzorg Groningen te downloaden. Het document is in het kader van het landelijk programma 'Arbeidsmarkt/continuiteit huisartsenzorg' opgesteld voor deze regio. In deze overzichtelijke infographic staan de belangrijkste resultaten van het behoefteonderzoek. 

Huisartsen gaan op diverse momenten in hun loopbaan door een keuzeproces. Keuzes bij de afronding van de opleiding, op het moment waarop men (eventueel als waarnemer) actief aan de slag gaat als huisarts en het moment dat men kiest voor het praktijkhouderschap. Dat keuzeproces wordt beïnvloed door vele partijen, belangen en overwegingen. Hierin spelen onder meer persoonlijke omstandigheden mee, bijvoorbeeld ‘ik ben er nu klaar voor’, ‘ik heb nu voldoende kennis en vaardigheden om deze stap zetten’, balans werk-privé,  financiële overwegingen en/of de beschikbaarheid van een praktijk die past bij de wensen van een huisarts. 

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met Zorgadvies Groningen op