Het Zorglandschap

De regio Groningen beschikt over een breed zorglandschap. Door zorg te bundelen en te verbeteren, versterken we zorgkracht, en zo de leefkracht van inwoners.