Visievorming op samenwerking

Waarom zou je samenwerken met een collega-huisartspraktijk?

Je kunt samenwerken om je waarneming te regelen in de praktijk. Of juist omdat je taken wilt gaan verdelen, bijvoorbeeld een aanspreekpunt bij de samenwerking met de gemeente. En het kan ook zijn dat je medewerkers wilt delen, bijvoorbeeld een praktijkmanager of een praktijkondersteuner Ouderenzorg. 
 
Er is genoeg om over na te denken en een gezamenlijke visie op te vormen waar je samen naar toe wilt werken. Zorgadvies Groningen begeleidt praktijken in het opzetten en borgen van goed georganiseerde samenwerking binnen en buiten de eigen praktijk. Efficiënter samenwerken en optimaal elkaars kwaliteiten benutten, leidt tot meer werkplezier en hogere patiënttevredenheid. 

Waar zou je samen naar toe willen werken en wat zou het jou opleveren? Hou je de samenwerking klein en praktisch of wil je meer? Onder begeleiding van de adviseurs van Zorgadvies Groningen kun je hier samen over nadenken en zo een visie vormen waar je samen naar toe wilt werken. Door gezamenlijk aan de slag te gaan met concrete plannen leer je elkaar beter kennen en wordt de afstand tussen jou en collega’s kleiner. Gaandeweg leg je sneller contact met elkaar en wordt de drempel om een beroep op elkaar te doen lager.