Huisartsenopleiding UMCG

Bij de Huisartsopleiding UMCG leiden wij op tot huisartsen die het beste uit zichzelf halen, die met compassie werken en die de kwaliteit bieden die je van een goede huisarts mag verwachten.

Hoe leiden we op?
Het driejarige competentiegerichte curriculum bestaat uit een aantal met elkaar samenhangende leerlijnen waarbij de complexiteit van de problematiek gedurende de opleiding toeneemt. De aios zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en ontwikkelen hierin een toenemende mate van zelfstandigheid. Opleiders en stafleden dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het opleiden van de aios. Zij begeleiden en coachen de aios in hun persoonlijke leerproces door hen te stimuleren zich te ontwikkelen tot reflecterende en professionele huisartsen. Dit vraagt van de aios de bereidheid om te leren en te veranderen.

De huisartsopleiding draagt zorg voor professionalisering van opleiders en stafleden door het aanbieden van een op maat ontwikkeld scholingsprogramma, gebaseerd op de voor hen landelijk vastgestelde competenties. Binnen de huisartsopleiding zijn diversiteit, integriteit, (com)passie, humor en praktische wijsheid belangrijke gedeelde waarden. De onderlinge communicatie is open en transparant. Betrokkenheid bij elkaar en het elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden zijn daarbij vanzelfsprekend.

De huisartsopleiding werkt nauw samen met de andere onderafdelingen van de afdeling Huisartsgeneeskunde UMCG, wat het mogelijk maakt gezamenlijk richting te geven aan de ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde in (Noord-)Nederland. Tenslotte draagt de huisartsopleiding mede verantwoordelijkheid voor het in stand houden van de hoge kwaliteit van de eerstelijnsgezondheidszorg in Nederland en voor de opleiding van huisartsen, zodat zij hierin een spilfunctie kunnen blijven vervullen. 

Onze missie en visie
Bij de huisartsenopleiding UMCG, leiden wij op tot huisartsen die het beste uit zichzelf halen, die met compassie werken en die de kwaliteit bieden die je van  een goede huisarts mag verwachten. Dit uit zich in
1) de bereidheid om voortdurend te leren en inzicht te hebben in jezelf als persoon en professional; 2) het weloverwogen en kritisch toepassen van de juiste kennis en vaardigheden in een bepaalde situatie en daarbij rekening houden met het perspectief en de belangen van de patiënt en diens omgeving;
3) het oog hebben voor maatschappelijke veranderingen, ethische vraagstukken en dilemma’s en je handelen daarop aanpassen en je kunnen verantwoorden, zonder blindelings vast te houdenaan bestaande richtlijnen.

Een goede huisarts is zicht bewust van al deze aspecten en probeert deze steeds weer met elkaar in evenwicht te brengen op een manier die past bij de context van het moment. Het uitoefenen van het beroep als huisarts is het steeds opnieuw vinden van het ‘juiste midden’. Een huisarts die dat kan beschikt over ‘praktische wijsheid’.

Contact
We hebben structureel contacten met opleiders, organisaties voor huisartsen (veel minder frequent) en met jonge huisartsen.

Contactinformatie

  • locaties Groningen en Zwolle | https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/
  • 050- 361 6700 (Groningen)| 050- 361 6688 (ZWolle, bgg 3616700)
  • huisartsopleiding@umcg.nl