Duovorming

Heb jij de ambitie om met een duo-partner een gezamenlijke praktijk te starten? Vormen jullie de juiste match?

Duo-spel
Doel van het spel is dat je bewust wordt van de belangrijke thema's rondom het praktijkhouderschap en dat je je daarover ook uitspreekt naar je eventuele duopartner. 

Het Duo-spel geeft je inzichten in waar je mogelijke duo-partner staat en hoe hij/zij denkt over bepaalde thema's; praktijk, samenwerking, organisatie, praktijkvoering, werk/privé en persoonlijk. Per thema kunnen meerdere opties je aanspreken. Voel je vrij om je eigen keuzes te maken. Het is jullie visie en relatie, wij dragen graag bij aan een solide basis. 

"Wat verwacht je van je werkdag, hoe denk je over de inzet van assistenten, wanneer is voor jou werk en privé in balans; al dat soort vragen komen aan de orde in het duospel." - Janneke van der Werf

Duo-avond 'Meet your mate 2.0'
Voor huisartsen die overwegen een praktijk over te nemen, organiseren de LHV/wagro Groningen samen met Zorgadvies Groningen jaarlijks ‘Meet your mate 2.0’. Het doel van de avond: met elkaar kennismaken, ervaringen uitwisselen, van elkaar leren en proeven aan het Duovormingspel dat Zorgadvies Groningen heeft ontwikkeld.

Wat men vooral als prettig ervoer was dat men herkenning vond bij elkaar en dat men zich kon uitspreken naar elkaar toe zodat een vorm van bewustwording ontstond. Na afloop bleek er veel animo te zijn om dergelijke duo-avonden vaker te organiseren, zodat men met elkaar in gesprek kan blijven. Kortom een waardevolle avond voor alle partijen!

Interesse in het duo-spel of de duo-avond? Neem vrijblijvend contact met Zorgadvies Groningen op en/of kijk op in de nascholingsagenda