Sociaal domein

Samenwerking sociaal domein met eerstelijnszorg in de regio 
Sinds een aantal jaren ligt voor zowel zorg als welzijn de nadruk op 'dichtbij de patiënt/inwoner'. Steeds meer zorg wordt dichter in de buurt van de patiënt georganiseerd met de huisarts als spil van de eerstelijnszorg. Gemeenten spelen een steeds grotere rol in lokale zorg en ondersteuning aan inwoners. Denk bijvoorbeeld aan de overheveling van jeugdzorg en AWBZ naar de gemeente, ouderenzorg met dubbele vergrijzing en bezuinigingen op zorg. Dit zijn hele urgente en actuele thema's voor zowel de huisarts als de gemeente.

Kortom zorg en welzijn komen steeds dichter bij elkaar. Dat betekent dat je elkaar vaker tegenkomt in de wijk. Betekent dit dan ook dat je meer met elkaar moet gaan samenwerken? Met alle snel op elkaar volgende veranderingen weet de patiënt/inwoner niet altijd bij wie hij/zij terecht kan voor zorg of ondersteuning. Het zou daarom nuttig kunnen zijn als huisartsen en gemeente contact met elkaar leggen zodat de samenhang in de zorg en ondersteuning voor de patiënt/inwoner gewaarborgd wordt. In de Groninger gemeenten zijn er al een aantal voorbeelden van dergelijke samenwerkingen. Voorbeelden hiervan zijn de OJG en de OSD. 

De Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG)
De OJG is de verbindende schakel tussen huisarts, CJG, onderwijs en specialistische jeugdhulp. Het doel van de OJG is het bieden van laagdrempelige zorg dichtbij, het terugdringen van het aantal verwijzingen naar de specialistische jeugdhulp en het versterken van de samenwerking tussen huisarts, CJG en gemeentelijke basisteams. Inzet van de OJG leidt in zijn algemeenheid tot directe hulp voor kinderen en gezinnen dichterbij huis, kortere wachttijden en minder verwijzingen naar de (specialistische) jeugdhulp.

Wil je meer informatie over de OJG, neem dan contact op met Zorgadvies Groningen. 

De Ondersteuner Sociaal Domein (OSD)
De Ondersteuner Sociaal Domein, bijvoorbeeld in de vorm van een persoon of een telefoondienst. De goede ervaringen met Welzijn op Recept, Dorpsondersteuner en Zorgbalie bevestigen dat klachten van patiënten die hun oorzaak vinden in de sociale of fysieke leefomgeving ook, voor een deel in samenspel met de huisarts, kunnen worden opgepakt in het sociaal domein. 

De ondersteuner sociaal domein heeft als doel om te zorgen dat de huisartsenpraktijk meer inzicht krijgt in de sociale kaart in zijn/haar gebied. Dat er meer overleg is tussen de huisartsenpraktijk en het sociale team. Men kent elkaar beter en weet waarvoor ze elkaar kunnen inzetten wat leidt tot de juiste zorg op de juiste plek.

Meer informatie vind je in het nieuwsbericht en op de website www.zorgadviesgroningen.nl