Nascholing

Elann organiseert geaccrediteerde nascholingen voor huisartsen, praktijkmedewerkers en andere zorgverleners in de eerste lijn.

Het aanbod van zowel monodisciplinaire als multidisciplinaire nascholingen is gevarieerd, actueel en praktijkgericht. Voor verschillende doelgroepen, zoals huisartsen, praktijkmedewerkers, diëtisten en logopedisten, zijn er deskundigheidsbevorderingscommissies (DKB). Deze commissies denken mee over de inhoud van de nascholingen voor hun eigen doelgroep. 

Veel nascholingen voor huisartsen en hun praktijkpersoneel vinden plaats in opdracht van de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC). 

Elann organiseert ook nascholingen in samenwerking met of in opdracht van onder andere Zorgadvies Groningen, regionale ziekenhuizen en de Netwerken Palliatieve Zorg in de provincie Groningen. 

Ga direct naar de site van elann voor een overzicht van alle nascholingen
Ga direct naar de site van Zorgadvies Groningen voor hun nascholingen