Doktersdienst Groningen

Doktersdienst Groningen (DDG) is er voor spoedeisende, medische hulp buiten kantoortijden; de avond, nacht, weekend en feestdagen.

De rol van onze organisatie binnen de gezondheidszorg
Doktersdienst Groningen is een gezondheidszorginstelling voor spoedeisende huisartsenzorg in de avond, nacht, weekend en feestdagen. We hebben een zorgplicht voor de patiënten van ongeveer 280 praktijkhoudende huisartsen in Groningen en Noord-Drenthe. In dit werkgebied wonen ongeveer 650.000 mensen. Er zijn ongeveer 170 medewerkers in dienst. We werken nauw samen met ongeveer 600 huisartsen. Doktersdienst Groningen heeft in totaal vijf huisartsenspoedposten en vijf dienstauto’s in de provincie. 

De medewerkers van Doktersdienst Groningen zijn voor het merendeel actief in de primaire processen, de feitelijke zorg. Ongeveer 25 medewerkers coördineren en faciliteren het proces, verzorgen de administratie, de registratie, de personeelsvoorziening en bewaken de kwaliteit van de zorgverlening. Met een kleine groep mensen zorgen we ervoor dat 's avonds, 's nachts en tijdens weekenden en feestdagen huisartsen, assistenten en chauffeurs hun werk optimaal kunnen verrichten. 

Onze missie en visie
Missie: Wij bieden onze inwoners vakkundige, betrouwbare en eigentijdse huisartsenspoedzorg buiten kantooruren.

Visie: Doktersdienst Groningen biedt de juiste zorg op de juiste plek en staat voor begripvolle patiëntenzorg met heldere verwachtingen: spoed is spoed. We combineren persoonlijk contact met digitalisering om iedereen met een spoedvraag vakkundig bij te staan. 
Doktersdienst Groningen is een frisse werkgever, waar mensen graag werken. Wij investeren met overtuiging in een plezierige werksfeer zodat huisartsen en medewerkers zich verbonden voelen met elkaar en met Doktersdienst Groningen. We willen een inclusieve organisatie zijn, waar ieders rol en positie gelijkwaardig is en waar medewerkers en huisartsen solidair zijn met elkaar.

Praktijkhouders, niet praktijkhouders en medewerkers staan samen voor huisartsenzorg. We zijn perifeer beschikbaar en centraal bereikbaar. We willen een wendbare organisatie zijn die over provinciegrenzen heen kijkt en zoveel mogelijk groene zorg levert.

Waar en op welke onderdelen raakt jullie werk het werk van de huisarts?
Wij dragen zorg voor huisartsenspoedzorg buiten kantooruren. Dat doen we feitelijk in opdracht van de huisartsen die verantwoordelijk zijn en blijven voor het verlenen van de 24/7 zorg. Daarnaast zijn het ook de huisartsen (praktijkhoudend en niet-praktijkhoudend) die de diensten verzorgen in samenwerking met personeel dat bij DDG in dienst is, zoals triagisten, baliemedewerkers, vs/pa, geneeskundestudenten etc. Ook huren wij vaste chauffeurs in voor de visiteauto’s. Daarvoor werken we samen met Ambulancezorg Groningen.

Toegevoegde waarde voor huisartsen
Direct: Wij kunnen de werklast van huisartsen verminderen en ontzorgen door de spoedzorg buiten kantooruren goed te organiseren en hen te ondersteunen en faciliteren bij het draaien van de diensten. Daarnaast houden we de huisartsen goed op de hoogte van ontwikkelingen die voor hen relevant zijn, zowel als het gaat om werk in de dagpraktijk als om het doen van diensten bij DDG.
Indirect: Omdat we een breed netwerk hebben, kunnen we zorgen voor verbinding en professionalisering. In geval van crises bieden we ondersteuning en nemen we in uiterste gevallen werk over.

Contactmomenten
Ons contact met huisartsen is structureel als het gaat om informatie delen, instrueren en dergelijke. Via onze raad van afgevaardigden is er structureel contact over ons beleid en de keuzes die daarin gemaakt worden. De RvA bestaat uit afgevaardigden uit de verschillende huisartsengroepen heeft beslissingsbevoegdheid. Daarnaast is de mate van contact per individuele huisarts verschillend naar gelang die meer of minder diensten bij ons draait en/of betrokken is bij projecten.

Wat voor ons Groningen uniek maakt
In onze mooie provincie wonen nuchtere mensen in een prachtig, maar onderschat landschap. De ruigte van de klei, afgewisseld met lieflijke dorpjes, mooie natuurgebieden en natuurlijk het immer fascinerende water van de Waddenzee, maakt Groningen tot een bijzondere provincie. De rust en ruimte (bij ons weinig file) zorgen ervoor dat je goed kunt leven. 

Onze werkwijze is net even anders dan in veel andere gebieden. Doktersdienst Groningen is een van de weinige huisartsenspoedposten die werkt met NAW-assistenten. Zij nemen de telefoon snel op, doen een eerste inventarisatie van de medische spoed en noteren nauwkeurig en snel de gegevens van de patiënt. Bij ernstige spoed wordt de patiënt direct doorverbonden. Bij een minder hoge urgentie belt een triagist de patiënt terug. Daarmee voorkomen we lange telefonische wachttijden (en dus belkosten) voor de patiënt en creëren wij een warme wachtrij. Wij weten wat de patiënten mankeren en hebben de hoge spoed al opgepakt.

Wat wij huisartsen mee willen geven die overwegen zicht te vestigen als praktijkhouder of die overwegen werkzaam te willen zijn als waarnemer of HIDHA in Groningen
Wees welkom. Kom een keer meekijken tijdens de dienst. De sfeer is informeel en nieuwe mensen voelen zich snel welkom op de doktersdienst Groningen. Als je dit durft, dan leidt het mogelijk tot meer! En wie wil er nu niet in onze mooie provincie werken: er gaat niets boven Groningen!

DDG straks onderdeel van regionale huisartsenorganisatie
De Huisartsenkring Groningen, de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC), Elann en Doktersdienst Groningen (DDG) gaan samenwerken binnen één regionale huisartsenorganisatie. RHO is een voorlopige werktitel, de naam is nog in ontwikkeling. De RHO heeft srtaks een eigen uitvoeringsorganisatie met drie werkmaatschappijen, Elann BV voor nascholingen en ondersteuning, de GHC BV voor ketenzorg, zorgvernieuwing en digitalisering, en de DDG BV voor de huisartsenspoedzorg.

Contactinformatie

  • Barth Nieman | b.nieman@doktersdienstgroningen.nl (manager Ketenzorg)
  • 050 3168400
  • secretariaat@doktersdienstgroningen.nl