Doktersdienst Groningen

Doktersdienst Groningen biedt de inwoners van Groningen en de Kop van Drenthe deskundige, betrouwbare en eigentijdse huisartsenspoedzorg buiten kantooruren.

De rol van onze organisatie binnen de gezondheidszorg

Doktersdienst Groningen heeft zorgplicht voor de patiënten van ongeveer 280 praktijkhoudende huisartsen in Groningen en Noord-Drenthe. In dit werkgebied wonen ± 650.000 mensen. Er zijn ongeveer 180 medewerkers in dienst en we werken nauw samen met ongeveer 600 huisartsen. Doktersdienst Groningen heeft in totaal vijf huisartsenspoedposten en vijf dienstauto’s in het werkgebied.

De medewerkers van Doktersdienst Groningen zijn voor het merendeel actief in het primaire proces, de feitelijke zorg. Zij worden ondersteund door medewerkers van het bureau die het zorgproces coördineren en faciliteren. Daarnaast verzorgen zij de administratie, de registratie, de personeelsvoorziening en bewaken ze de kwaliteit van de zorgverlening. Zo zorgen we ervoor dat 's avonds, 's nachts en tijdens weekenden en op feestdagen huisartsen, VS/PA, triagisten, chauffeurs, telefonisten en baliemedewerkers hun werk optimaal kunnen verrichten.

Doktersdienst Groningen staat voor kwalitatief goede zorg en fris werkgeverschap

Doktersdienst Groningen biedt de juiste zorg op de juiste plek en staat voor begripvolle patiëntenzorg met heldere verwachtingen: spoed is spoed. We combineren persoonlijk contact met digitalisering om iedereen met een spoedvraag vakkundig bij te staan.

Doktersdienst Groningen is een frisse werkgever, waar mensen graag werken. Wij investeren met overtuiging in een plezierige werksfeer zodat huisartsen en medewerkers zich verbonden voelen met elkaar en met Doktersdienst Groningen. We willen een inclusieve organisatie zijn, waar ieders rol en positie gelijkwaardig is en waar medewerkers en huisartsen solidair zijn met elkaar.

Praktijkhouders, niet-praktijkhouders en medewerkers staan samen voor huisartsenzorg. We zijn perifeer beschikbaar en centraal bereikbaar. We willen een wendbare organisatie zijn die over provinciegrenzen heen kijkt en zoveel mogelijk groene zorg levert.

Waar en op welke onderdelen raakt jullie werk het werk van de huisarts?

Wij dragen zorg voor huisartsenspoedzorg buiten kantooruren. Dat doen we feitelijk in opdracht van de huisartsen die verantwoordelijk zijn en blijven voor het verlenen van de 24/7 zorg. Daarnaast zijn het ook de huisartsen (praktijkhoudend en niet-praktijkhoudend) die de diensten verzorgen in samenwerking met personeel dat bij DDG in dienst is, zoals triagisten, baliemedewerkers, vs/pa, geneeskundestudenten etc. Ook huren wij vaste chauffeurs in voor de visiteauto’s. Daarvoor werken we samen met Ambulancezorg Groningen.

Toegevoegde waarde voor huisartsen

Wij kunnen de werklast van huisartsen verminderen en hen ontzorgen door de spoedzorg buiten kantooruren goed te organiseren. We ondersteunen en faciliteren huisartsen bij het uitvoeren van die diensten. Daarnaast houden we de huisartsen goed op de hoogte van ontwikkelingen die voor hen relevant zijn, zowel als het gaat om werk in de dagpraktijk als om het doen van diensten bij DDG.

Omdat we een breed netwerk hebben, kunnen we daarnaast ook zorgen voor verbinding en professionalisering. In geval van crises bieden we ondersteuning en nemen we in uiterste gevallen werk over.

Contactmomenten

Ons contact met huisartsen is structureel als het gaat om informatie delen, instrueren en dergelijke. DDG is onderdeel DokNoord. Met de leden van DokNoord is er structureel contact over ons beleid en de keuzes die daarin gemaakt worden. Daarnaast is de mate van contact per individuele huisarts verschillend naar gelang die meer of minder diensten bij ons draait en/of betrokken is bij projecten.

Wat maakt ons uniek

Onze werkwijze is net even anders dan in veel andere gebieden. Doktersdienst Groningen is één van de weinige huisartsenspoedposten die werkt met NAW-assistenten. Zij nemen de telefoon snel op, doen een eerste inventarisatie van de medische spoed en noteren nauwkeurig en snel de gegevens van de patiënt. Bij ernstige spoed wordt de patiënt direct doorverbonden. Bij een minder hoge urgentie belt een triagist de patiënt terug. Daarmee voorkomen we lange telefonische wachttijden (en dus belkosten) voor de patiënt en creëren wij een warme wachtrij. Wij weten wat de patiënten mankeren en hebben de hoge spoed al opgepakt.

Wat wij huisartsen mee willen geven die overwegen zich te vestigen als praktijkhouder of die overwegen werkzaam te zijn als waarnemer of HIDHA in Groningen

Wees welkom. Kom een keer meekijken tijdens de dienst. De sfeer is informeel en nieuwe mensen voelen zich snel welkom bij Doktersdienst Groningen. Als je dit durft, dan leidt het mogelijk tot meer! En wie wil er nu niet in onze mooie provincie werken: er gaat niets boven Groningen!

DDG is onderdeel van DokNoord