Ambitie kleinschalige praktijk runnen

Haar partner wilde graag terug naar het Noorden, waar hij was opgegroeid. Als zij daar een kleinschalige huisartsenpraktijk zou kunnen runnen, zou voor beiden een wens in vervulling gaan. Met de overname van een praktijk in Stadskanaal is dat gelukt.

[Ervaringsverhaal uit april 2022]
‘Wat hier zo fijn is’, zegt huisarts Dénise den Haan, ‘is dat het team de kwetsbare patiënten vaak persoonlijk kent en de aard van hun klachten goed kan inschatten. Bovendien kennen we een ruime bezetting zodat ik met een gerust hart visites kan rijden en niet constant brandjes hoef te blussen.’ 

Dénise werkte voorheen in een huisartsenpraktijk in Utrecht. ‘Die stond onder leiding van een bestuur’, vertelt ze, ‘maar ik had wel veel ‘praktijkhouders taken’ en kreeg alle vrijheid om de zorg naar eigen inzicht in te richten.’ Langzaam maar zeker ontstond de ambitie om ooit een kleinschalige praktijk te runnen. In het besef dat haar man graag terug wilde naar het Noorden, schreef Dénise zich in de voor de betreffende waarneemlijst. Zo kwam ze te weten dat er een solopraktijk in Stadskanaal ter overname werd aangeboden. Het kwam nog te vroeg voor Dénise. Wel besloot ze zich op te geven voor een door Zorgadvies Groningen georganiseerde busreis langs plattelandspraktijken in Groningen. 

Knoop doorhakken
Helaas gooide corona roet in het eten; de trip werd afgeblazen. Later las Dénise in een nieuwsbrief van Zorgadvies Groningen dat de eerder genoemde praktijk in Stadskanaal nog steeds vacant was. Diverse filmpjes van en rond de praktijk op de website van Zorgadvies triggerden haar. Een overname was wel heel aanlokkelijk. Samen met haar man hakte Dénise de knoop door: zij zou praktijkhouder worden en hij praktijkmanager in Stadskanaal.

Vergrijzing en zwaardere zorg
Van een praktijk in een achterstandswijk, waar ze vooral veel kinderen zag, ging ze nu naar een praktijk die gekenmerkt wordt door vergrijzing en zwaardere zorg. Dénise: ‘Precies wat ik zocht, want in de loop der jaren ontdekte ik dat mijn hart toch meer bij de ouderenzorg ligt.’ De sociaal economische status van haar patiënten is gemêleerd, variërend van een lage tot hoge SES. De praktijk kent een ruime personele bezetting. In de zomer toog Dénise aan het werk als waarnemer, maar in de herfst besloot ze al de praktijk over te nemen. ‘Die duidelijkheid was ook goed voor het team’, aldus Dénise. 

Verbouwing
Christiaan, de partner van Dénise, doet de administratie en het management. ‘Dat is best spannend’, zegt Dénise glimlachend, ‘want voorheen hadden we ieder ons eigen werk en nu werken we samen.’ Het Duospel van Zorgadvies Groningen stelde hen gerust. Toen ze dat hadden gespeeld, bleken ze dezelfde bedrijfsvisie te delen. Waar de meningen nog wel over verdeeld waren, was de digitalisering van de praktijk. Christiaan wilde een snelle invoering, maar Dénise wist hem te overtuigen dat kleine stappen beter waren. ‘De focus ligt primair op de patiëntenzorg’, is de stellige overtuiging van Dénise. ‘Bovendien heeft Christiaan momenteel zijn handen vol aan de verbouwing van de praktijk. Want daar loop je natuurlijk altijd wel tegenaan als je een praktijk overneemt: het pand kent een bepaalde inrichting. Om het helemaal naar onze wens in te richten, hebben we onlangs ook het pand naast ons gekocht. We zitten nu midden in de verbouwing!’

Steun
‘We hebben veel gehad aan de steun van Zorgadvies Groningen. Rond de overname boden ze ons inzicht in de relevante spelers in de regio en de inrichting van de ketenzorg en financiering’, vervolgt Dénise. Ze gebruikte de Praktijkparaplu om alle praktijkhouders-taken op een rijtje te krijgen en Christiaan sloot zich aan bij het PraktijkmanagersNetwerk. Dénise: ‘Er komt zoveel op je af: je moet HIS overnemen, verzekeringen afsluiten, contracten met GHC sluiten, enzovoort. Ik was blij dat ik er niet alleen voor stond en het samen met Christiaan kon regelen. Ook vanuit het team kregen we alle hulp. Ik zou iedereen die start ook willen aanraden een sparringpartner te zoeken. Daar heb je heel veel aan. Je kunt daarvoor ook terecht bij Zorgadvies Groningen. Ik heb ze in die tijd veel gebeld. Neem nu een stichting Gerrit…had ik nog nooit van gehoord! En ook de overschrijving voor de KvK was heel lastig.’  

Verantwoordelijkheden
Zorgadvies Groningen heeft Dénise onlangs verzocht om voorlichting te geven aan startende praktijkhouders. ‘Dat lijkt me erg leuk’, zegt ze opgewekt’, juist omdat ik deze stap recentelijk heb gezet, weet ik wat er allemaal bij komt kijken. Binnen de opleiding is er weinig aandacht voor P&O. En dat ervaar ik toch wel als één van de grootste verantwoordelijkheden als je een praktijk start. 'Weet je’, besluit Dénise, ‘als je een solo praktijk start, spring je in het diepe. Best eng, maar je moet gewoon gaan! Je eigen toko hebben is echt heerlijk!’