Achterstands Ondersteuningsfonds

Huisartsen in achterstandswijken in Groningen en Noord-Drenthe kunnen een beroep doen op het Achterstands Ondersteunings Fonds (AOF).

Het AOF financiert projecten die de werklast van huisartsen in achterstandswijken verminderen, hun toegankelijkheid en beschikbaarheid verhogen en de kwaliteit van zorg verbeteren. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt de gelden daarvoor sinds 1996 via de zorgverzekeraars beschikbaar. Elann beheert deze gelden, waarbij de AOF-commissie de eindverantwoordelijkheid heeft. Elann voert de administratieve ondersteuning uit van het AOF en van de commissie. Voor meer info en aanvragen, zie de website elann.nl.