Menzis

Menzis is preferente zorgverzekeraar in deze regio. Én een partner in gezondheid door de zorg in onze regio's toegankelijk te houden én door mensen te versterken in hun leefkracht.

De rol van onze organisatie binnen de gezondheidszorg
Menzis is preferente zorgverzekeraar in deze regio. Naast een zorgverzekeraar is Coöperatie Menzis een partner in gezondheid. Hoe? Door de zorg in onze regio's toegankelijk te houden én door mensen te versterken in hun leefkracht.

Doelstellingen
Samen met zorgaanbieders wil Coöperatie Menzis de zorg voor haar klanten goed, toegankelijk en betaalbaar houden. De afgelopen jaren zijn we al gestart om veranderingen in gang te zetten. Bijvoorbeeld met initiatieven als Juiste zorg op de juiste plek, Zorgevaluatie en gepast gebruik, Zinnige zorg en Passende zorg. Maar de echte versnelling van die veranderingen? Die bleef tot nu toe, ook door de coronacrisis, uit. Voor de toekomst van de zorg moeten we met elkaar fundamentele keuzes maken. Coöperatie Menzis zet daarom de komende jaren zorgtransformatie centraal.

Onder zorgtransformatie verstaan wij: duurzame verandering in het zorgveld om de juiste zorg op de juiste plek écht te realiseren. Onze focus ligt hierbij op het toegankelijk houden van de zorg, kostenbeheersing, op het samen slimmer organiseren van zorg en het versterken van ieders leefkracht. Dat doen we via onze zorginkoop en in nauwe samenwerking met partners in onze regio’s.

Deze 4 punten staan centraal in onze zorginkoopstrategie:

 • Samenwerken in de regio
 • Versterken leefkracht
 • Slimmer organiseren
 • Actief leden betrekken

Wat wij voor de huisarts kunnen betekenen
Vragen over een declaratie, machtiging, overeenkomst of het zorginkoopbeleid? Dan kun je terecht op de contactpagina voor zorgaanbieders. Veel van de vragen beantwoordt Menzis op de website: bij de veelgestelde vragen of op de pagina voor je zorgsoort. 

Let op: onderstaande telefoonnummers zijn alleen bedoeld voor zorgaanbieders. Ben je verzekerd bij Menzis? Dan kunt je bellen naar onze klantenservice.

Contactinformatie

 • Contactgegevens voor zorgaanbieders:
 • Vraag over declaraties, bel 088 222 40 00 (optie 1)
  Bereikbaar ma t/m vrij van 8.30 tot 13 uur
 • Vraag over overeenkomst of zorginkoopbeleid, bel 088 222 40 00 (optie 2)
  Bereikbaar ma t/m vrij van 8.30 tot 17 uur
 • Vraag over machtigingen, bel 088 222 40 50
  Bereikbaar ma t/m vrij van 8.30 tot 13 uur