DokNoord

DokNoord is dé regionale organisatie voor huisartsenzorg in Groningen en Noord-Drenthe. DokNoord verbindt en ontzorgt huisartsen in de regio en behartigt hun belangen. We zijn een ledenorganisatie (coöperatie) en zijn er voor alle huisartsen en huisartsen in opleiding in Groningen en Noord-Drenthe.

Nieuw en toch vertrouwd

DokNoord bestaat uit de volgende werkorganisaties:

De werkorganisaties bundelen de krachten door nog meer en intensiever met elkaar samen te werken. Nieuw en toch vertrouwd dus.

Sterke en verbindende regionale huisartsenorganisatie

DokNoord vormt als sterke en verbindende regionale organisatie voor huisartsenzorg de basis voor kwalitatief goede patiëntenzorg. Wij verankeren de structurele samenwerking en regionale planvorming binnen één regionale huisartsenorganisatie en vormen daarmee hét aanspreekpunt in de regio voor alle huisarts-gerelateerde zaken. Door bundeling van krachten vergroten we onze medisch-inhoudelijke invloed. Dankzij een sterkere eenheid en kortere lijnen in de regio bevorderen wij de slagkracht, efficiency, innovatiekracht en toekomstbestendigheid van de huisartsenzorg.