Netwerken

Samenwerken kan op verschillende manieren. Je kunt samenwerken met een collega van een buurtpraktijk, met verschillende praktijken, met een Hagro, in netwerken etc.

Begeleiding in het proces van samenwerken is in verschillende vormen mogelijk. Het is maar wat bij je/jullie past. De adviseurs van Zorgadvies Groningen ondersteunen en adviseren zorgverleners bij het aangaan van een samenwerkingsverband en bij visietrajecten.

Geriatrische netwerken 
Door samen te werken in een geriatrisch netwerk wordt voorkomen dat de verschillende professionals langs elkaar heen werken, dingen dubbel worden gedaan of zorg te laat wordt ingezet. Op deze manier wordt de kwetsbare oudere het beste geholpen en kunnen de eerstelijnszorgverleners de best passende zorg leveren.  

Netwerken palliatieve zorg
Interesse in de Netwerken Palliatieve Zorg Groningen of in palliatieve zorg? Op palliaweb.nl vind je relevante informatie over 'advies en consultatie bij vragen of problemen', de Netwerken Palliatieve Zorg Groningen, het zorgpad voor de palliatieve patient, scholingen, doelgroepen, geestelijke verzorging thuis, nieuws, folders etc. 

Landelijk Schakelpunt
Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een beveiligd netwerk waar zorgaanbieders en zorgverleners op kunnen aansluiten. Via dit netwerk kunnen zij 24 uur per dag de belangrijkste medische gegevens over hun patiënten raadplegen wanneer die daar toestemming voor hebben gegeven. 

Samenwerking met sociaal domein 
Met alle snel op elkaar volgende veranderingen weet de patiënt/inwoner niet altijd bij wie hij/zij terecht kan voor zorg of ondersteuning. Het is daarom nuttig als huisartsen en gemeente contact met elkaar leggen zodat de samenhang in de zorg en ondersteuning voor de patiënt/inwoner gewaarborgd wordt. In de Groninger gemeenten zijn er al een aantal voorbeelden van dergelijke samenwerkingen. Voorbeelden hiervan zijn de OJG en de OSD. 

Interesse? Neem vrijblijvend contact met Zorgadvies Groningen op