Zorggroep ROEPNN

De Zorggroep Regionale Organisatie Eerstelijn Paramedici Noord Nederland (ROEPNN) bestaat per 1 januari 2022 en vertegenwoordigt diëtisten en fysiotherapeuten met leefstijlcoach-aantekening en leefstijlcoaches in Noord Nederland. Op dit moment zijn er meer dan 70 leefstijlcoaches bij ROEPNN aangesloten.

Missie en visie
De zorggroep is een initiatief van Fysio Ketenzorg Noord en de Diëtisten Coöperatie Groningen. ROEPNN is opgericht als zorggroep om samen de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) in de provincie Groningen en de kop van Drenthe in te kopen via de zorgverzekeraars. Zij stimuleert en draagt bij om de gewenste structurele verandering naar gezondheidsbevordering te maken en heeft de ambitie om te groeien naar een multidisciplinair platform in Noord Nederland waarop verschillende (para)medische sectoren verenigd zijn.

ROEPNN ondersteunt eerstelijns paramedici bij de organisatie van een constructieve multidisciplinaire samenwerking en bij kwaliteitsvraagstukken. Daarmee bouwen we samen aan een sterk geïntegreerde vraaggerichte zorg.

ROEPNN is een Zorggroep die paramedici verbindt, versterkt en betere voorwaarden creëert voor stakeholders door zorginkoop. Met de organisatie en inkoop van de GLI legt Zorggroep ROEPNN hier de stevige basis voor, hierop kan verder gebouwd worden met verschillende disciplines en (zorg)producten. We zorgen dat mensen meer eigen regie kunnen nemen op het gebied van gezondheid en gedrag waardoor ze vitaler en gelukkiger worden. 

Verwijzen naar de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)
De huisartsenpraktijk verwijst deelnemers voor de GLI via VIPlive Calculus. Alle leefstijlcoaches die zijn aangesloten bij ROEPNN hebben hier toegang tot en kunnen hier gevonden worden. Voor de vergoeding van de GLI is een verwijzing noodzakelijk. Er wordt nog gekeken naar een passende manier van verwijzen voor medisch specialisten en bedrijfsartsen. 

Wat maakt Groningen uniek?
Groningen is vooruitstrevende regio qua samenwerking paramedici. Zorggroep ROEPNN is de eerste paramedische Zorggroep in Nederland. In de regio Groningen worden er vooruitstrevende en grote stappen gezet om paramedici steviger met elkaar te verenigen. Naast ROEPNN loopt er in Groningen een pilot vanuit het landelijke programma Organisatiegraad. Daarin wordt ondersteuning geboden via gezamenlijke community platforms voor paramedici, dialoogsessies en andere bijeenkomsten, regiobeelden, trainingen, toolbox, initiatieven tot gezamenlijke zorginkoop en nog veel meer.

Overweeg je je als huisarts te vestigen in Groningen als praktijkhouder of werkzaam te zijn als waarnemer of HIDHA? Dan is het goed te weten dat in Groningen medici en paramedici elkaar goed weten te vinden. Er wordt op lokaal niveau intensief samengewerkt, waarbij er wordt gestreefd naar de juiste zorg op de juiste plaats. De GHC en Zorggroep ROEPNN hebben eveneens regelmatig overleg.

Contactinformatie

Voor vragen over de GLI kan gekeken worden naar de FAQ op de website www.zorggroep-roepnn.nl. Voor alle andere vragen kan een e-mail gestuurd worden naar info@zorggroep-roepnn.nl