2022-11-21 22:29:00

Word huisarts zoals bij je past

Een groep van twaalf huisartsen deed mee aan een kookworkshop op initiatief van Zorgadvies Groningen in samenwerking met de WAGRO. Doel van de bijeenkomst was tot een nadere kennismaking en onderlinge uitwisseling te komen. En te sparren over de uitdagingen waar we met zijn allen voor staan én waar we samen voor willen gaan.

Hoe kunnen we als huisartsen met elkaar de huisartsenzorg toekomstbestendig inrichten? Adviseurs van Zorgadvies Groningen faciliteren op verschillende wijze het gesprek hierover en de visie hierop. Als regionale ondersteuningsstructuur (ROS) stimuleert Zorgadvies Groningen integratie en samenwerking binnen de regionale en lokale eerstelijnszorg en hun samenwerkingspartners.  
 
Gevoel van verbinding, dat we het met zijn allen doen 
Twaalf huisartsen deden mee aan de kookworkshop op 14 november, waaronder huisartsen Daan Croon en Aafke de Lange. Daan is bijna 25 jaar praktijkhoudend huisarts in Groningen stad en Aafke is circa 6 jaar waarnemer. Ze werkt o.a. bij een praktijk in Hoogezand en doet ook losse diensten. We vroegen ze hoe ze terugkijken op de bijeenkomst; 

Daan; “Leuk! Grappig om wat pasta te maken. Leuk om met mensen te praten, kennis te maken en te horen hoe collega’s in het vak staan. We staan er volgens mij als huisartsen <waarnemers en praktijkhouders> gelijk in dat we allen denken dat we niet zonder meer zo door kunnen en moeten gaan. We moeten allemaal een stukje van de taart op ons nemen om tot de gewenste verandering te komen voor een toekomstbestendige (huisartsen)zorg.”   

Aafke “Ik vond het een hartstikke leuk evenement, informeel, ongedwongen en erg gezellig. Ik werd er enthousiast van en kreeg er energie van. De kookworkshop bood gelegenheid voor rustige momenten om met elkaar te praten. Zo krijg je hele andere gesprekken. Leuk om huisartsen te spreken die ik deels niet ken. Horen hoe mensen erin staan, waar we in verschillen en problemen die mensen ervaren. Het gaf me een gevoel van verbinding. Dat we het met zijn allen doen, met elkaar voor de huisartsenzorg.”  

Keuzes in het huisartsenvak 

Als we huisarts Daan Croon vragen wat hij mensen die overwegen in deze regio als huisarts te starten zou willen meegeven, is zijn antwoord “Word huisarts zoals bij je past.”  

Daan; “Er zijn heel veel manieren om het vak uit te voeren, laat je niet in een keurslijf dwingen. Er zijn heel veel manieren om het inhoudelijk te doen, heel veel manieren om het zakelijk te doen en veel manieren om werk en privé te combineren. ” Ik heb niet bewust gekozen om een duo in een hoed te vormen als organisatievorm. 25 jaar geleden startte ik tijdens mijn laatste opleidingsjaar in deze praktijk en toen kreeg ik de kans om te blijven. 20 jaar geleden vormde ik een duo-praktijk, toen stopte mijn maat en toen kwam er een huisarts bij. Dit combineerde ik met een gezin met vier kinderen. Mijn vrouw had een eigen praktijk.” 

Aafke; “Ik ben wel op zoek naar vastigheid en wil langer blijven op een plek. Ik sluit praktijkhouderschap in de toekomst niet uit. Dan zou ik het wel graag in duo-vorm willen doen, zodat je samen met iemand de verantwoordelijkheid kunt delen. Ik merkte tijdens de kookworkshop dat er meerdere huisartsen op zoek zijn naar een maat. Alleen is toch maar alleen. Ik heb langere tijd als waarnemer op vaste plekken gezeten, hou niet van steeds losse waarnemingen. Ik zoek naar continuïteit zodat ik ook de populatie beter leer kennen. Flexibiliteit vind ik ook belangrijk."  
 
Ingrediënten voor toekomstbestendige huisartsenzorg 
Met een knipoog naar de setting van het samen koken, nodigden de adviseurs van Zorgadvies Groningen de aanwezigen uit om de gedachten te laten gaan over wat voor ‘ingrediënten’ toekomstbestendige huisartsenzorg zou kunnen of moeten bevatten.  

Aafke; “Ik vind de huidige ontwikkelingen qua dienstenverdeling belangrijk. En merk dat we steeds meer samen werken, bijvoorbeeld met praktijkondersteuners of met een groter team omdat praktijken groter worden. Ook zijn er veel digitale ontwikkelingen. Ik denk dat nog steeds veel mensen graag dezelfde dokter zien, of team van twee dokters. Goed om met elkaar te zoeken en na te denken over welke richting we in de toekomst op willen. Ik voelde me tijdens de workshop gehoord en gezien in wat ik belangrijk vind.” 

Daan; “Het is waar we als beroepsgroep iets mee moeten en aan moeten werken; het bereiken van een harmonische overgang van het oude werken naar het nieuwe. Er zijn collega’s die denken dat de zorg blijft zoals het is. Daar moeten we het over hebben. We moeten buiten onze huidige manier van werken durven kijken naar mogelijkheden en de workshop gaf daar een goede aanzet toe.” 

Daan vervolgt: “Door te kijken naar de waarnemers van nu kun je zien hoe de zorg in de toekomst eruit komt te zien. Zij willen verantwoordelijkheid dragen. Ik ervaar geen animositeit tussen waarnemers en praktijkhouders. We hebben een andere uitvalsbasis maar mijn uitvalsbasis is een manier van werken die in wezen ongewijzigd is sinds de 18e eeuw; praktijkhouderschap van de huisarts. Vroeger stelde je bepaalde vragen niet. Ik heb er achteraf spijt van dat ik altijd pas om 19.30 uur thuis kon zijn. Ik stroomde op een hele andere manier in het vak dan de jonge mensen van nu. Drie van mijn kinderen zijn nu op weg om arts te worden. We zouden kunnen werken naar een systeem dat we per gebied kijken welke mensen verantwoording voor de zorg willen nemen en ondersteunen om ze te helpen met de overgangsfase waarbij we organisatie en zorg splitsen.”  
 
In gesprek over manieren om de zorg te verlenen 
Daan: “Je moet met de jonge huisartsen in gesprek, kijken wat ze willen. Wie een klik met de populatie kunnen hebben en ondersteunen om te zorgen dat het zakelijk geregeld kan worden dat ze die zorg kunnen verlenen. Jointventure, hoed, alleen of in duo, mogelijk delen van assistentes, … Er zijn ontzettend veel manieren om de zorg te regelen. Er is een financieringsstructuur nodig die daar recht toe doet, een eerlijk bedrag voor het draaien van diensten. Daar moeten we over nadenken. Het maakt niet meer uit hoe je werkt in ons gebied, uurtje factuurtje voor collega of in loondienst of praktijkhouder met of zonder pand, met of zonder personeel in eigen dienst; waar het om gaat is dat je als huisarts meedraait in een gezamenlijk gedeelde verantwoordelijkheid. Zo neem je de jonge mensen ook serieus. De medaille heeft twee kanten.” 

Aafke; “Het gaat uiteindelijk erom om goede zorg te geven aan de patiënt, er samen met elkaar te zijn voor de patiënt en als team die goede zorg te geven.”  

Rol Zorgadvies Groningen programma Continuïteit Huisartsenzorg 
Zorgadvies Groningen signaleert en adviseert, faciliteert en informeert de eerstelijnszorg in Groningen en de kop van Drenthe. Binnen het programma Continuïteit Huisartsenzorg streven we naar een toegankelijke en bereikbare (huisartsen)zorg en voor patiënten, huisartsen en medewerkers een goed georganiseerde praktijk. Daarbij wordt onder meer ingezet op het behoud van volwaardige, eigentijdse huisartsenpraktijken in de regio. Arbeidsmarktproblematiek wordt ook via het gelijknamige project aangepakt, waaronder de zorg voor het toenemend tekort aan ondersteunende functies in de huisartsenpraktijk.