Wagro

De Wagro Groningen is onderdeel van de LHV-huisartsenkring Groningen. De Wagro behartigt de belangen van niet-gevestigd huisartsen (waarnemers en hidha's) in de regio Groningen.

De rol van onze organisatie binnen de gezondheidszorg
De Wagro Groningen is onderdeel van de LHV-huisartsenkring Groningen. De Wagro behartigt de belangen van niet-gevestigd huisartsen (waarnemers en hidha's) in de regio Groningen.

Onze missie en visie
De wagro Groningen staat voor een gezonde, toekomstbestendige invulling van het huisartsenvak voor álle huisartsen, waarbij zij zich specifiek richt op het stem geven aan de niet-gevestigd huisarts.

Waar en op welke onderdelen raakt jullie werk het werk van de huisarts?
De wagro Groningen is voor en door huisartsen.

Wat wij voor de huisarts kunnen betekenen

Direct:

  • Belangen behartigen van niet-gevestigd huisartsen bij diverse organisaties en ziekenhuizen in de regio.

  • Hulp bij het vinden van (net)werk voor nieuwe waarnemers in de regio

  • Nascholingen en netwerkavonden

Indirect:

  • Huisartsen in contact brengen met andere organisaties t.a.v. opvolgingsproblematiek

Is het contact met de huisartsen incidenteel of zijn er structurele contactmomenten?
Het bestuur van de wagro bestaat uit meerdere huisartsen en komt structureel bijeen. Daarnaast organiseren we enkele keren per jaar contactmomenten met onze achterban.

Wat Groningen zo uniek maakt
Groningen is een prachtige provincie om in te werken met ruim voldoende werkgelegenheid, ook in de toekomst.

Dit is wat wij een huisarts mee willen geven die overweegt zich te vestigen als praktijkhouder, als waarnemer of Hida in Groningen
Neem contact op met de Wagro, die kan je meer vertellen over de mogelijkheden in de provincie